Užimtumo tarnybos teikiamos paslaugos

PROFESINIS
MOKYMAS

PAMEISTRYSTĖ

KOMPETENCIJŲ
PRIPAŽINIMAS

KOMPETENCIJŲ
ĮGIJIMAS

STAŽUOTĖ

Dirbti gera

PROFESINIS MOKYMAS

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei dirbantiems žmonėms mokytis ir įgyti norimą profesiją pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas.

Daugiau

PAMEISTRYSTĖ

Programa skirta atlikti praktinį mokymąsi pas darbdavį ir teorinį profesinį mokymąsi pas profesinio mokymo teikėją arba darbdavį, po kurio darbuotojas iškart įdarbinimas.

Daugiau
Laikas kurti
Dirbti gera

KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS

Paslauga skirta pripažinti tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, papildomuose kursuose įgytas praktines žinias ir gebėjimus, kai neturite tai įrodančio dokumento.

Daugiau

AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ KURIANČIŲ
KVALIFIKACIJŲ IR KOMPETENCIJŲ ĮGIJIMAS

Skirtas padėti įgyti kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas, susijusias su investavimu į mokslinius tyrimus, ekspermentine plėtra bei inovacijomis.

Daugiau
Laikas kurti
Dirbti gera

STAŽUOTĖ

Neatlygintinas 6 mėn. darbo praktikos laikotarpis pas darbdavį skirtas pakelti, atkurti ar patobulinti darbo įgūdžius ar profesinę kvalifikaciją.

Daugiau

Ar informacija buvo naudinga?

Privaloma pasirinkti vertinimą

0 / 5

Privaloma palikti žinutę

Apklausa sėkmingai užpildyta!

Kažkas nutiko. Bandykite vėliau.