KURTI KARJERĄ LIETUVOJE PADĖS 3 NAUJI ĮDARBINIMO PROJEKTAI

Nuo šių metų liepos Užimtumo tarnyboje pradėti 3 nauji projektai, bendrai finansuojami Europos Sąjungos. Jų tikslas – padėti skirtingo amžiaus ir kvalifikacijų asmenims sklandžiai integruotis į darbo rinką, įgyti reikiamų kompetencijų ir netgi patiems sukurti naujų darbo vietų.  

„KarjerON“ skirta 18–29 metų darbo ieškančiam jaunimui, dar neapsisprendusiam, kokį karjeros kelią norėtų rinktis. Užsiregistravusieji Užimtumo tarnyboje gali gauti profesionalią pagalbą ir konsultacijas, padedančias integruotis į darbo rinką, pasirinkti profesinio mokymo programą arba įsidarbinti pagal pameistrystės darbo sutartį. Taip pat suteikiama galimybė stažuotis pasirinktos veiklos įmonėje, gauti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą ir kt.

Sužinokite daugiau: „KarjerON

„Kita stotelė – darbas“ taip pat kviečia registruotis niekur nesimokančius ir nedirbančius jaunus žmones pasinaudoti Užimtumo tarnybos siūloma pagalba. Projekte prioritetas taip pat teikiamas nekvalifikuotiems, vyresnio amžiaus bedarbiams ir šalies migrantams. Projektas vykdomas Vilniaus, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose. Parama skiriama tokių asmenų profesiniam mokymui, įdarbinimui pagal pameistrystės sutartį ar subsidijuojant, neformaliam suaugusiųjų mokymui, vietinių užimtumo iniciatyvų projektams ir kt.

Sužinokite daugiau: Kita stotelė – darbas

„Kryptis – Ateitis“ skirtas padėti daugiau nei 19 tūkstančių asmenų, užsiregistravusių Užimtumo tarnyboje, įgyti aukštą pridėtinė vertę turinčias kvalifikacijas ir kompetencijas (jų sąrašą rasite čia). Tai pat 1325 projekto dalyviai gali gauti paramą, įsteigdami darbo vietas skaitmeninės ir žaliosios energijos srityse. Ja gali pasinaudoti bedarbiai ir užimti asmenys visoje Lietuvoje.

Pirmiesiems stažuotojams duris jau atvėrė daugiau nei 50 žaliųjų įmonių. Dauguma jų dirba Vilniuje, kitos – Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Šilutėje.

Sužinokite daugiau: Kryptis – Ateitis