Kaip pakeisti profesiją?

52% amerikiečių yra apsisprendę pakeisti darbą. Kas trečias planuoja persikvalifikuoti ir kardinaliai pakeisti profesiją. 2021m. Jungtinių Amerikos Valstijų Darbo rinkos statistikos departamento apklausos duomenimis, dažniausios priežastys yra tikslų pasikeitimas, vadovavimo įgūdžių stoka esamoje organizacijoje, noras dirbti lankstesnėmis sąlygomis arba didesnis darbo užmokestis.

Vis dažniau perkvalifikavimu dirbantieji domisi ir Lietuvoje. Užimtumo tarnyba rekomenduoja šiuos naujų įgūdžių įgijimo ir profesijos keitimo būdus:

 

Profesinis mokymas. Skirta norintiems persikvalifikuoti arba įgyti pirmąją darbo rinkoje paklausią profesiją.


Neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Skirta turintiems kompetencijų ir įgūdžių, tačiau neturintiems tai patvirtinančio dokumento.


Stažuotė. Ilgą laiką nedirbusiems pagal turimą kvalifikaciją, sudaroma galimybė įgyti praktikos pas darbdavį.

Įsidarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį. Asmuo mokosi ar dirba pagal pameistrystės darbo sutartį ir mokosi teorijos pas darbdavį arba profesinio mokymo įstaigoje.