Kaip prisitaikyti Lietuvos darbo rinkoje?

Keičiantis situacijai darbo rinkoje, ieškantiems darbo tenka prisitaikyti prie kintančių darbdavių poreikių bei gilinti jau turimas žinias arba netgi keisti darbo sritį. Priimti pastarąjį sprendimą dažnu atveju atrodo itin sudėtinga, tačiau tai - ypač aktualu emigrantams, sugrįžtantiems gyventi į Lietuvą. Projektas „Gal į Lietuvą?“ emigrantus skatina susipažinti su visomis galimybėmis, siekiant sėkmingai integruotis Lietuvos darbo rinkoje.Palankus metas keisti profesiją


Šiais metais ženkliai augo laisvų darbų vietų skaičius tam tikrose srityse. Itin didelė darbuotojų paklausa stebima informacinių technologijų, gamybos, pramonės, komunikacijos bei rinkodaros ir pardavimų srityse. Šių dienų situacija darbo rinkoje bei darbdavių siūlomos darbo sąlygos skatina vis daugiau darbuotojų rinktis persikvalifikavimo galimybę, o sugrįžtančius emigrantus - stengtis atitikti darbo rinkos poreikius.


Lankstesnis kompetencijų pripažinimas


Vis dažniau darbuotojai įgyja papildomus įgūdžius bei kompetencijas savarankiškai, skirdami papildomo laiko tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje ar stažuotėse, tačiau už tai nėra gaunamas diplomas ar kitas, žinias patvirtinantis dokumentas. Su ta pačia problema susiduria ir grįžtantys emigrantai, kurie neturi jų įgytas kompetencijas užsienyje patvirtinančių dokumentų. Tačiau šios problemos sprendimas yra - Užimtumo tarnyba suteikia galimybę gauti kompetenciją įrodantį dokumentą ar diplomą, išlaikius egzaminą ar kitu patvirtintu būdu įvertinus žmogaus turimas žinias ir įgūdžius.


Įgyti norimą profesiją - ne vėlu


Užimtumo tarnyba taip pat sulaukia nemažai besikreipiančių žmonių, kurie neturi jokios kvalifikacijos, bet yra pasiruošę mokytis. Dažnu atveju jiems pasiūlomas - profesinis mokymas, leidžiantis įgyti norimas žinias ir kompetencijas bei darbdavių taip reikalaujamą praktiką. Profesinis mokymas Lietuvoje vyksta dviem etapais - teoriniu ir praktiniu. Praktinis mokymas realiose įmonėse sudaro didžiąją mokymo programos dalį. Tai ypač aktualu po ilgo laiko sugrįžusiems emigrantams, kurie tokiu būdu ne tik įgyja reikiamų žinių ir praktikos, bet ir susipažįsta su realiomis darbo sąlygomis Lietuvos įmonėse. Šios mokymo paslaugos yra finansuojamos, o prioritetas yra teikiamas aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų įgijimui.


Kitos kompetencijų kėlimo galimybės


Galbūt mažai kam žinomos ir kitos kompetencijų kėlimo galimybės: pameistrystė bei stažuotės. Šios mokymosi alternatyvos taip pat yra ir finansuojamos, todėl yra itin patrauklios norintiems įgyti kuo daugiau praktinių žinių. Pameistrystė bei stažuotės, kaip ir profesinis mokymas, vyksta realiose Lietuvos įmonėse. Pameistrystės atveju darbuotojas gali būti įdarbinimas iš karto, o stažuotės atveju - tai yra neatlygintinas šešių mėnesių praktikos laikotarpis, kurio metu galima pakelti, atkurti arba patobulinti darbo įgūdžius bei profesinę kvalifikaciją. Atsižvelgiant į praktikos rezultatus, darbdavys gali pasiūlyti ir įsidarbinti.


Projektas „Gal į Lietuvą?“ suteikia ne tik visą reikalingą informaciją apie visas šias kompetencijų įgijimo galimybes grįžtantiems emigrantams, bet ir konsultuoja bei padeda pasirinkti tinkamiausią sprendimą konkrečiu atveju.