Lietuva kviečia aukštos kvalifikacijos specialistus grįžti į Lietuvą

Nuo 2022 metų liepos 1 di. iš užsienio pritraukiamiems labai aukštos kvalifikacijos biotechnologijų, inžinerijos, informacinių technologijų, fizinių mokslų specialistams bus skiriama vienkartinė beveik 3 tūkst. siekianti išmoka.

Pagrindiniai reikalavimai jai gauti:

  • Specialistas turi atitikti nuolatinio šalies gyventojo apibrėžimą 2022 m. ar vėlesniais metais: dirbti, mokėti mokesčius, turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba išbūti šalyje nustatytą dienų skaičių, turėti asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų.
  • Prieš tapdamas nuolatiniu šalies gyventoju, bent 5 ankstesnius kalendorinius metus jis nebuvo laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.
  • Sudaro neterminuotą darbo sutartį dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvos Respublikoje. Profesija privalo būti įtraukta į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą.

Asmens 6 mėnesių vidutinis atlyginimas nuo įsidarbinimo pradžios turi būti:

  • ne mažesnis nei 4,1 MMA (dabar 2993 Eur), jei kitiems darbdavio darbuotojams praėjusiais kalendoriniais metais mokėtas vidutinis mėnesio atlyginimas  buvo mažesnis nei 4,1 MMA.
  • arba - ne mažesnis nei kitiems darbdavio darbuotojams praėjusiais kalendoriniais metais mokėtas vidutinis mėnesio atlyginimas, jei pastarasis buvo didesnis nei 4,1 MMA.

SVARBU. Visi reikalavimus atitinkantys aukštos kvalifikacijos specialistai – tiek užsienio, tiek Lietuvos emigrantai – gali kreiptis dėl šios paskatos gavimo po 6 mėnesių darbo Lietuvoje ir ne vėliau nei po 2 metų.