Neformalusis švietimas – mokymasis visą gyvenimą

2023-ieji yra paskelbti Europos įgūdžių metais. Siekiant spręsti gyventojų užimtumo ir darbuotojų stygiaus problemą, skatinama apsvarstyti persikvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes. Užimtumo tarnyba taip pat teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo paramos priemones, padėdama įgyti reikiamų įgūdžių pasirinktoms darbo vietoms užimti. Vien šių metų sausio−rugpjūčio mėnesiais jomis pradėjo naudotis 2069 asmenys.

Kuo skiriasi formalusis ir neformalusis švietimas?

Formalusis  švietimas vykdomas pagal programas, patvirtintas Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, baigus įgyjamas atitinkamas išsilavinimas ar kvalifikacija. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) paskirtis – sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą, tobulinti jau turimą kvalifikaciją ir įgyti papildomų kompetencijų. Pavyzdžiui, rinktis įvairių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymus, kuriuos per aštuonis šių metų mėnesius pasirinko 25,1 proc. NSŠ dalyvių.

Kodėl verta apsvarstyti dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose?

Frazė „mokytis reikia visą gyvenimą“ neparanda aktualumo ir šiandien. Esminiai NSŠ privalumai:

  • asmeninis tobulėjimas (padeda tobulėti, nepaisant amžiaus),
  • karjeros galimybės (įgyjama reikalingos praktikos, naujų žinių ir įgūdžių, būtinų darbui atlikti arba verslui kurti),
  • nauji įspūdžiai (galimybė įsisavinti ir praktiškai pritaikyti naują informaciją padeda praplėsti savo akiratį),
  • socialinė integracija (kvalifikacijos ar kompetencijos pripažinimas stiprina pasitikėjimą savimi ir padeda užtikrinčiau siekti karjeros tikslų).

Kokios profesijos paklausiausios Lietuvoje?

Užimtumo tarnyba,  bendradarbiaudama su neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjais, siūlo galimybę darbo ieškantiems asmenims įgyti ar tobulinti bendrąsias arba profesines žinias matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir skaitmeninio raštingumo srityse. Taip pat galima rinktis ir aukštojo mokslo studijų programos dalį. Teikiamos karjeros ir verslumo galimybių konsultacijos. Paklausiausių profesijų Lietuvoje sąrašą galite rasti čia.

Norėtumėte mokytis?

Sužinokite daugiau apie Užimtumo tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo paramos priemones čia.