Parama verslo kūrimui – galimybė realizuoti idėjas Lietuvoje

Turite originalią ir inovatyvią verslo idėją? Įgyvendinti ją galite pasinaudoję Užimtumo tarnybos parama verslui kurti.

Ką svarbu žinoti, apie Užimtumo tarnybos paramą verslui kurti?

Bus finansuojami tik tokie projektai, kurie padės įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatins žiedinę ekonomiką ar mažins COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį.

Paraiškas dėl paramos verslui kurti gali teikti užimti ir bedarbiai Užimtumo tarnybos klientai, atitinkantys visas šias sąlygas.

  • Paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų iki 2024 metų sausio 4 dienos, 24:00 val.,  tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Kitu būtu pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos.
  • Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu tai sudaro 26040 Eur).
  • Užimtumo tarnyba organizuoja paramos verslui kurti mokymus. Su mokymų grafiku galima susipažinti čia.
  • Paraišką teikiantis klientas turi būti dalyvavęs verslo kūrimo mokymuose viešosios įstaigos Inovacijų agentūros verslo mokymų platformoje „Verslo e. gidas“ ir pateikti mokymų baigimo pažymėjimą. 

Kuo svarbus žiedinės ekonomikos skatinimas?

Žiedinė ekonomika yra svarbi, siekiant sukurti tvarų ir atsakingą verslą, kuris prisideda prie aplinkos ir ilgalaikio išteklių išsaugojimo. Akcentuojama perdirbimo svarba, nes taip skatinamas pirminių išteklių tausojimas, perdirbant tai, kas jau panaudota. Žiedinė ekonomika remiasi produkto gyvavimo ciklo principu: kruopščiai planuojamas ir optimizuojamas procesas nuo gamybos pradžios iki pat produkto eliminavimo galutiniame vartojimo etape. Taip pat skatinamas atsinaujinančių šaltinių teikiamos energijos naudojimas, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Skaitmeninė transformacija – galimybė patobulinti procesus

Verslas, skatinantis skaitmeninę transformaciją, akcentuoja technologijų naudojimą ir inovacijas siekiant pagerinti veiklos efektyvumą, patobulinti procesus ir pasiūlyti naujus skaitmeninius produktus ar paslaugas. Ši sritis aktuali ne tik individualiems vartotojams, bet ir verslo subjektams. Juk kiekviena įmonė, nepriklausomai nuo jos dydžio ar pramonės srities, gali gauti naudos iš skaitmeninės transformacijos. Pavyzdžiui, lanksčiau reaguoti į verslo poreikius ir sumažinti infrastruktūros sąnaudas, naudotis įvairiais nuotolinių susitikimų, projektų valdymo ir bendradarbiavimo įrankiais, taip didinant darbuotojų efektyvumą ir patogumą. Skaitmeninė transformacija apima investicijas į saugumo technologijas, siekiant apsaugoti verslo duomenis ir sistemas nuo potencialių grėsmių, taip pat dirbtinį intelektą, virtualią ir papildytąją realybę, robotiką ir kitas skaitmenines priemones.

Platesnę informaciją apie paramą verslo kūrimui ir konsultacijas rasite Užimtumo tarnybos internetiniame puslapyje.