Pasaulio lietuviai – mylintys ir saugantys Lietuvą širdyje

100-osios Dainų šventės proga į Lietuvą gausiai atvykusių užsienio lietuvių laukė būtent jiems skirti renginiai. Birželio 30 d. Vilniaus Rotušės aikštėje įvyko Pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų diena „Aš esu Lietuva. Sujunkime Lietuvą“, kvietusi pažinti viso pasaulio lietuvius, jų veiklas ir kolektyvus, puoselėjančius tautinę tapatybę. Dauge su partneriais iš Užsienio reikalų ministerijos, mūsų komanda dalinosi ne tik patarimais ar informacija, bet ir išgirdo daug jautrių grįžimo bei atvykimo istorijų. Vasariškai karšta popietė buvo kupina šiltų prisiminimų ir nuoširdžių įvertinimų, jog tai, ką darome, padeda priimant svarbų sprendimą – atsakyti į klausimą „Gal į Lietuvą?“. 

Jau kitądien Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) pakvietė diasporos, įvairių organizacijų bei įstaigų atstovus ir visuomenininkus į forumą „Kuo galiu būti naudingas Lietuvai, nors negyvenu joje?“. Renginio metu pristatytos įvairios įsitraukimo galimybės, puoselėjančios lietuvišką tapatybę, skatinančios užsienyje gyvenantį jaunimą išsaugoti ryšį su Lietuva ir atliepiančios šių dienų geopolitinę situaciją ir būtinybę stiprinti pasirengimą šalies gynybai. Aptartas pilietybės klausimas po neįvykusio referendumo. Taip pat dalintasi jau grįžusiųjų ar tam besiruošiančių lietuvių patirtimis. Akcentuota lietuvių kalbos svarba ir tikslingas išankstinis pasirengimas. Renginio įrašas ČIA.Galop liepos 3 d. įvykęs renginys „Sugrįžtanti Lietuva. Dialogas su diaspora“ pristatyta Užimtumo tarnybos partnerių – Užsienio reikalų ministerijos įsteigto konsultacijų centro
Grįžtu LT veikla (renginio įrašas ČIA)

Taip pat plenerinėse diskusijose pakviesti dalyvauti įvairių įstaigų, savivaldybių ir diasporos atstovai, kurie dalinosi savo patirtimi ir istorijomis. Kelti trys aktualiausi grįžimo į Lietuvą klausimai: apie užimtumo galimybes Lietuvoje, grįžusių iš užsienio vaikų integraciją mokyklose ir lituanistinio švietimo svarbą planuojantiems grįžti, studijų galimybes ir grįžtantiesiems skirtas savivaldybių iniciatyvas. Diskusijoje užimtumo tema savo įžvalgomis dalinosi Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė ir grįžusieji į Lietuvą bei sėkmingai įsitvirtinę verslininkai Povilas Jankauskas ir Gintaras Šimanskis.

Pasak pastarųjų, gauti informacijos ir paramos verslui Lietuvoje dar niekada nebuvo taip paprasta, o darbdaviai, galbūt anksčiau skeptiškai vertinę grįžusiųjų lietuvių įdarbinimo galimybes, yra gerokai pasikeitę ir itin vertina užsienyje įgytą patirtį. Prie pokyčių prisideda ir tai, kad įmonėse dirba būtent daug tokios patirties turinčių darbuotojų, veikiančių bendrą darbo rinkos kultūrą.


Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė prisiminė, kad Lietuvos institucijų lygmenyje pradėjus aktyviau plėtoti grįžtamosios migracijos skatinimo temą, pirmiausia buvo nutarta pradėti nuo savęs: „Ėmėmės skleisti žinią užsienyje gyvenantiems lietuviams, kaip pasikeitė ne tik Lietuvos darbo rinka, bet ir socialinė erdvė. Tam buvo sukurta iniciatyva „Gal į Lietuvą?“, bendradarbiaujanti su diasporos atstovais.“ Partnerystė su konsultacijų centru Grįžtu LT paskatino paslaugų plėtrą: „Pakvietėme savo darbuotojus, tikinčius grįžtamosios migracijos skatinimo idėja ir norinčius prisidėti prie sklandesnės grįžtančiųjų lietuvių integracijos. Tokiu būdu kiekviename mieste ir miestelyje, visoje Lietuvoje, turime savo ambasadorius – mūsų darbuotojus. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su savivaldybėmis ir drauge siekiame sukurti saugią aplinką visomis prasmėmis. Dirbame žmogui, ne institucijoms, tad visada galima paskambinti, pasitarti su mūsų turima virtualia asistente ar tiesiog atvykti į bet kurį Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių ir sužinoti, kokiomis priemonėmis ar paslaugomis galima pasinaudoti.“

Utenoje ir Molėtuose desertines įkūręs verslininkas Povilas Jankauskas taip pat pritarė, kad Užimtumo tarnyba siūlo itin platų paslaugų sąrašą, ypač svarbi – mokymosi ir tobulinimosi galimybė, renkantis pačias įvairiausias sritis – nuo IT iki aviacijos. Kvalifikacijos įgijimas, atnaujinimas ir nauji įgūdžiai ženkliai padidina sklandaus įsidarbinimo galimybes.

Ką išsinešėme iš net trijų gausiai pasaulio lietuvius subūrusių renginių?

  • Bendruomeniškus ir aktyvius pasaulio lietuvius vienija be galo stipri meilė savo kraštui: net ilgus dešimtmečius neblėsta noras sugrįžti arba atvykti, pažinti ir kurti Lietuvai. Itin džiugu, kad turime jaunimo, nutarusio čia studijuoti, savanoriškai atlikti privalomąją karo tarnybą ar įgyti patirties viešajame sektoriuje.
  • Taip pat diasporos atstovai aktyviai prisideda prie ekonominės plėtros, būdami tarpininkais tarp užsienio investuotojų ir Lietuvos, arba neretai ir patys tampa tais investuotojais. Grįžusieji nepabūgsta sunkumų, neieško lengvesnių sprendimų ir tikėdami savo idėja, kuria verslus ir mažesniuose regionuose.
  • Grįžusieji keičia darbdavių požiūrį į emigracijos patirties turinčius darbuotojus ir prisideda prie darbo kultūros ir paties verslo plėtros, dalindamiesi savo svetur įgytomis žiniomis. 
  • Išlieka itin svarbus valstybinių institucijų sklandus bendradarbiavimas, švietimo sistemos lankstumas, priimant lietuviškai nekalbančius vaikus, lituanistinių mokyklų plėtra užsienyje, stipresnė komunikacija, skatinanti išvykusiuosius mokyti savo vaikus lietuvių kalbos ir visų pirma kalbėti šia kalba šeimoje. Renginių metu savo patirtimi dalinęsi lietuviai itin akcentavo šiuos įgūdžius, prisidėjusius prie sklandžios integracijos darbo rinkoje. Juk net gyvenant užsienyje, galima bendradarbiauti su darbdaviais Lietuvoje.
  • Svarba akcentuoti išankstinį pasirengimą grįžimui ir teikti informaciją vieno langelio principu išlieka ir liks aktuali ateityje. Iniciatyvos „Gal į Lietuvą?“ komanda tęsia savo veiklas ir dėkoja visiems už nuoširdžius įvertinimus ir naujas pažintis. Kviečiame pasaulio lietuvių bendruomenes, klubus ir organizacijas toliau bendradarbiauti. Visad laukiame laiškų ir idėjų galilietuva.info@uzt.lt