Registruotas nedarbas – mažiausias nuo 2020-ųjų vasario

Nedarbas gegužę mažėjo sparčiausiai šiais metais – per mėnesį susitraukė 0,7 proc. punkto ir dabar siekia 8,8 proc. Darbo neturinčių asmenų skaičius sugrįžo į 2020 metų pradžios lygį. Visose šalies savivaldybėse sumažėjo nedirbančių asmenų skaičius, išskyrus Klaipėdos rajoną.

Birželio 1 d. Užimtumo tarnyboje registruota 154,7 tūkst. darbo neturinčių asmenų. Tai –  10,8 tūkst. mažiau nei prieš mėnesį ir 84,7 tūkst. mažiau nei prieš metus. Ilgalaikių bedarbių skaičius taip pat tolygiai mažėja: birželio pradžioje jų buvo registruota beveik trečdaliu (31,2 proc.) mažiau nei metų pradžioje.

„Teigiamą postūmį nedarbo mažėjimui turi išaugusios remiamo užimtumo apimtys. Vien šiais metais Užimtumo tarnybos administruojamose priemonėse, skirtose skatinti ir palengvinti grįžimą į darbo rinką, pradėjo dalyvauti 22,5 tūkst. asmenų“, – teigė Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.

Kiekvieną šių metų mėnesį į šias priemones įsilieja vidutiniškai po 4,5 tūkst. naujų dalyvių. Kas penktas – ilgalaikis bedarbis. Per šių metų penkis mėnesius 8,4  tūkst. Užimtumo tarnybos klientų įdarbinti subsidijuojant, 6,7 tūkst. pradėjo mokytis pagal profesinio mokymo programas, 0,6 tūkst. suteikta parama darbo vietoms steigti, 5,7 tūkst. skirta parama judumui, 0,3 tūkst. įdarbinti pagal pameistrystės sutartį.