Startavo Užimtumo tarnybos paramos verslui kurti paraiškų priėmimas

Startavo Užimtumo tarnybos paramos verslui kurti paraiškų priėmimas. Norintieji pretenduoti dėl šios paramos gavimo, paraiškas kviečiami teikti Elektroninių valdžios vartų sistemoje iki liepos 2 d. 24:00 val. 

Užimtumo tarnybos teikiama parama verslui kurti teikiama mažosioms įmonėms steigti (> 10 darbuotojų). Finansuojami tik tokie projektai, kurie padės įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatins žiedinę ekonomiką.

10 papildomų balų skiriama paraiškos teikėjams, atitinkantiems bent vieną iš šių tikslinių grupių:

  • auginantys vaiką iki 8 metų,
  • buvę emigrantai,  per paskutinius 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu prieš tai buvo deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos.

Paraišką teikiantis klientas taip pat turi būti dalyvavęs verslo kūrimo mokymuose viešosios įstaigos Inovacijų agentūros verslo mokymų platformoje „Verslo e. gidas“ ir pateikti mokymų baigimo pažymėjimą.

Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos. 

Daugiau informacijos Užimtumo tarnyba