Iš užsienio grįžusių vaikų integracija Lietuvos mokyklose

Dažnai sugrįžtantys į Lietuvą tėvai nerimauja, kaip vaikui pavyks integruotis mokykloje. Bet kurioje Lietuvos mokykloje:
išsiaiškinami lūkesčiai, pagalbos poreikis ar poreikis intensyviai mokytis lietuvių k.;
sudaromas individualus mokymosi planas;
numatoma preliminari adaptacijos trukmė;
Steigėjo sprendimu, gali būti komplektuojamos išlyginamosios klasės ar grupės.