KĄ PARODĖ 2022 METŲ DARBDAVIŲ APKLAUSA?

Kasmet Užimtumo tarnyba atlieka darbdavių apklausą. 2022 metų apklausa parodė, kad su darbuotojų trūkumu susidūrė du iš penkių darbdavių – 43,7 proc. šalies įmonių.

Daugiausia sunkumų dėl darbuotojų trūkumo patyrė žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, transporto ir saugojimo, švietimo, statybos, viešojo valdymo, elektros, dujų ir garo tiekimo bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą vykdančios įmonės bei įstaigos.

Marijampolės ir Alytaus apskrityse daugiausiai darbdavių patyrė darbuotojų stygių (atitinkamai – 65,1 proc. ir 57,6 proc.). Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse –  mažiausiai (38,4 proc. ir 34,7 proc.).


Pagrindinėmis darbuotojų trūkumo priežastimis darbdaviai įvardijo nepakankamą darbo ieškančiųjų motyvaciją (58,1 proc.) ir kvalifikaciją (48,9 proc.) bei didelius lūkesčius dėl darbo užmokesčio (56,4 proc.).

Motyvacijos dirbti stoką labiau pabrėžė žemės ūkio, apgyvendinimo ir maitinimo, administracinės ir aptarnavimo veiklą vykdančios įmonės, t. y. sektoriai, kuriuose vidutinis darbo užmokestis nesiekia šalies vidurkio.

Nepakankamą darbo ieškančių kvalifikaciją labiausiai akcentavo geriausiai apmokamų sektorių – informacijos ir ryšių, finansų ir draudimo, elektros, dujų ir garo tiekimo įmonės. Tokią priežastį įvardijo 58,1 proc. apklaustų darbdavių.

Per mažą šalyje parengiamų specialistų skaičių įvardijo informacijos ir ryšių, žmonių sveikatos priežiūros bei energetikos įmonės.

 

Šioje darbdavių apklausoje dalyvavo 2,6 tūkst. šalies įmonių ir įstaigų, kuriose dirba 115,7 tūkst. darbuotojų. Apklausa vyko 2022 m. spalį-lapkritį. Darbdavių apklausos duomenys bus skelbiami 2023 m. vasario mėnesį.