NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMAS

Jeigu jūs savo tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, papildomuose kursuose ar kitu neformaliu/savišvietos būdu esate įgiję tam tikrų praktinių žinių ir gebėjimų, tačiau neturite tai įrodančio dokumento – ši Užimtumo tarnybos teikiama priemonė yra kaip tik Jums. Ji skirta bedarbių ar užimtų asmenų įgytoms kompetencijoms įvertinti.

Rinkdamiesi šią priemonę iš Užimtumo tarnybos gausite finansavimą:

  • Išlaidoms kompetencijų pripažinimą organizuojančiai įmonei (suma negali viršyti 0,5 MMA arba 365,0 Eur);

  • Kelionės išlaidoms iki artimiausios kompetencijų pripažinimą organizuojančios įmonės ir atgal, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje kompetencijų pripažinimą organizuojanti įmonė teikia paslaugas bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas;

  • Apgyvendinimo išlaidoms, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje kompetencijų pripažinimą organizuojanti įmonė teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas);

  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidoms (skirta bedarbiams).

SVARBU. Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas gali būti organizuojamas ne daugiau nei 3 kartus per vienerius metus.

Užimtumo tarnyba su bedarbiu ar užimtu asmeniu sudaro dvišalę sutartį dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo.

 

Daugiau informacijos apie šią priemonę rasite čia.