PRIEMONĖ PADĖSIANTI NEATSILIKTI NUO ŠIUOLAIKINIŲ DARBO RINKOS POREIKIŲ

Esate grįžę iš užsienio, kuriame praleidote ilgą laiko tarpą, ir susiduriate su įsidarbinimo iššūkiais? O gal neturite pakankamos kvalifikacijos ar kompetencijų, kurios atitiktų šiuolaikinės Lietuvos darbo rinkos reikalavimus? Užimtumo tarnyba pasiruošusi Jums padėti integruotis į darbo rinką - suteikdama galimybę įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas. Jos susijusios su investavimu į mokslinius tyrimus, eksperimentine plėtra ir inovacijomis. Galite pasirinkti iš IT sektoriaus, inžinerijos ir kitų perspektyvių kvalifikacijų bei kompetencijų.

Jeigu Jūs pasirinksite šią priemonę, Užimtumo tarnyba finansuos:

  • Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo paslaugas (suma negali viršyti 9 MMA (7560,0 Eur) – aukštą pridėtinę vertę kuriančiai kvalifikacijai įgyti arba 5 MMA (4200,0 Eur) – kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti);
  • Mokymo stipendiją bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas: 0,5 MMA (arba 420,0 Eur) arba nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžio ir užimtiems asmenims – 0,3 MMA (arba 252,0);
  • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal, kai žmogaus gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims mokymosi metu nutraukusiems darbo sutartį);
  • Apgyvendinimo išlaidas, kai žmogaus gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu nutraukė darbo sutartį);
  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas (skirta bedarbiams).

Užimtumo tarnyba su bedarbiu ar užimtu asmeniu sudaro trišalę arba dvišalę sutartį dėl aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo.

 

Susidomėjote? Daugiau informacijos apie aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimą rasite čia.

Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašą galite rasti čia