PROFESINIO MOKYMO GALIMYBĖS BEDARBIAMS IR UŽIMTIEMS ASMENIMS

Grįžę iš užsienio siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, bet neturite reikiamos kvalifikacijos ar įgūdžių?

Tai ne problema, nes Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams įgyti arba tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kompetencijų ar užimtiems asmenims, kuriems dėl įmonės reorganizavimo, restruktūrizavimo, modernizavimo būtina įgyti kvalifikaciją, tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kompetencijų pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Jas galite rasite čia.

Užimtumo tarnyba finansuoja:

1. Profesinio mokymo paslaugų išlaidas. Mokymo paslaugoms apmokėti lėšų suma negali viršyti:

  • 5 MMA (arba 3650,0 Eur) dydžio kvalifikacijai įgyti;
  • 2,5 MMA (arba 1825,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė nuo 51 val. ir daugiau);
  • 1,2 MMA (arba 876,0 Eur) dydžio kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti (kai mokymo programos trukmė 50 val. ir mažiau).

2. Mokymo stipendiją bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas: 0,5 MMA (arba 365,0 Eur) arba nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžio;

3. Kelionės išlaidos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas);

4. Apgyvendinimo išlaidas, kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje mokymo teikėjas teikia paslaugas (bedarbiams ir užimtiems asmenims, kurie mokymosi metu buvo atleisti iš darbo ir kuriems suteiktas bedarbio statusas): ne daugiau kaip 35 proc. LR Vyriausybės patvirtintos bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą;

5. Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos (bedarbiams).


Užimtumo tarnyba su bedarbiu ar užimtu asmeniu sudaro dvišalę arba trišalę sutartį dėl profesinio mokymo. 

Daugiau informacijos apie profesinį mokymą čia

Jei norite konkrečiau sužinoti apie Jums skirtas profesinio mokymo galimybes, susisiekite su savo mieste veikiančios Užimtumo tarnybos konsultantu.